محصولات > شلنگهای رابط یک سر مهره و یک سر دنده ریز

- روکش از الیاف استیل AISI-304
- تیوپ داخلی از جنس EP-DM مخصوص آب آشامیدنی
- بوش ، لوله استیل AISI-304
- قطعات برنجی استروژن DIN-MS58
- قابلیت تحمل فشار تا 30BAR
- قابلیت تحمل دما از -30°C تا +100°C


Notice: Undefined variable: num in /home/bgco/public_html/product03.php on line 129
کد کالا نام کالا نوع کالا طولcm قیمت واحد (ریال)
برای مصرف کننده
300 یک سردنده M8 (آچارکش بلند)ویک سرمهره 1/2 M8 x H1/2 45 30000
301 یک سردنده M8 (آچارکش کوتاه)ویک سرمهره 1/2 M8 x H1/2 45 30000
302 یک سردنده M8 (آچارکش بلند)ویک سرمهره 1/2 M8 x H1/2 60 33500
303 یک سردنده M8 (آچارکش کوتاه)ویک سرمهره 1/2 M8 x H1/2 60 33500
304 یک سردنده M8 (آچارکش بلند)ویک سرمهره 3/8 M8 x H3/8 45 29500
305 یک سردنده M8 (آچارکش کوتاه)ویک سرمهره 3/8 M8 x H3/8 45 29500
306 یک سردنده M8 (آچارکش بلند)ویک سرمهره 3/8 M8 x H3/8 60 33000
307 یک سردنده M8 (آچارکش کوتاه)ویک سرمهره 3/8 M8 x H3/8 60 33000
400 یک سر دنده M10 (آچار کش بلند)ویک سرمهره 1/2 M10 x H1/2 45 31500
401 یک سر دنده M10 (آچار کش کوتاه)ویک سرمهره 1/2 M10 x H1/2 45 31500
402 یک سر دنده M10 (آچار کش بلند)ویک سرمهره 1/2 M10 x H1/2 60 35000
403 یک سر دنده M10 (آچار کش کوتاه)ویک سرمهره 1/2 M10 x H1/2 60 35000
404 یک سر دنده M10 (آچار کش بلند)ویک سرمهره 3/8 M10 x H3/8 45 30000
405 یک سر دنده M10 (آچار کش کوتاه)ویک سرمهره 3/8 M10 x H3/8 45 30000
406 یک سر دنده M10 (آچار کش بلند)ویک سرمهره 3/8 M10 x H3/8 60 33500
407 یک سر دنده M10 (آچار کش کوتاه)ویک سرمهره 3/8 M10 x H3/8 60 33500
800 ک سر دنده M10 (آچار کش کوتاه)ویک سرمهره 1/2 M10 x H1/2 50 31500
801 ک سر دنده M1 0(آچار کش کوتاه)ویک سرمهره 1/2 M10 x H1/2 50 31500
829 فلت ویژه تنسو ( با M1 0 ) بطول 7/5 سانت M10 x H1/2 45 38000
عاملین فروش می توانند جهت دریافت قیمت همکار، با مدیر فروش کارخانه تماس حاصل فرمایند .